Tháng 1

Annoucements - 08 tháng 09

S&S Glove ký kết và triển khai SAP S/4HANA

Công ty Cổ phần S&S Glove triển khai SAP S/4HANA vào vận hành doanh nghiệp Ngày 17/2 vừa qua, lễ ký kết và triển khai Giải pháp Quản trị SAP S/4HANA trong hoạt động kinh doanh giữa Công ty Cổ phần S&S Glove và Công ty Cổ phần Công nghệ Citek đã diễn ra thành công thuận lợi. Đây là một cột mốc quan trọng khởi đầu cho sự phát triển của S&S Glove, đồng thời đánh dấu sự mở đầu cho mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa S&S Glove và đơn vị triển khai dự án Citek, đơn vị phát triển SAP tại Việt Nam. SAP S/4HANA là hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) hoàn chỉnh, có tính đặc thù cao và chuyên dành cho những doanh nghiệp có quу mô lớn. Đây là giải pháp chuyển đổi số toàn diện giúp các doanh…
Xem thêm