BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tiến về phía trước nhưng không bỏ lại môi trường phía sau

S&S Glove cho rằng môi trường có tác động to lớn đến sức khỏe con người. Mỗi một suy nghĩ, hành động đều góp phần tác động không nhỏ đến “môi trường”. Vì thế, hãy hành động vì một môi trường xanh – sạch – đẹp.

Thân Thiện Với Môi Trường

S&S Glove định hướng doanh nghiệp phát triển bền vững, tối đa hóa sử dụng năng lượng xanh như nhiên liệu sinh khối và năng lượng mặt trời (dự kiến năm 2023). Chúng tôi mong muốn không chỉ loại bỏ hoàn toàn nhiên liệu hóa thạch trong quá trình sản xuất mà còn giảm phát thải hàng nghìn tấn CO2 ra môi trường mỗi năm.

Bên cạnh đó, nhà máy sản xuất của S&S Glove có hệ thống xử lý nước thải chuyên nghiệp để loại bỏ các tạp chất có hại trước khi thải ra môi trường và tái sử dụng lên đến 50% nước thải từ nhà máy.