NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

Lắng nghe thị trường để nghiên cứu và phát triển những sản phẩm mới

Tại S&S Glove, chúng tôi không ngừng nghiên cứu để tạo ra những cải tiến, đổi mới thích nghi với dòng chảy thị trường, đáp ứng mục tiêu vì môi trường, vì sức khỏe.

Theo Xu Hướng "Xanh" Với Thế Giới

Sản phẩm găng tay Nitrile S&S Glove không chỉ đáp ứng nhu cầu bảo vệ người dùng mà còn giảm thiểu tối đa những tác động xấu đến môi trường.

Lựa chọn phát triển găng tay phân hủy sinh học là một trong những bước tiến lớn, đại diện cho yếu tố “thân thiện môi trường – sản phẩm xanh” mà chúng tôi vẫn luôn nhắm đến.

Găng tay phân hủy sinh học của S&S Glove sau khi thải bỏ sẽ trải qua quá trình phân hủy dưới sự tác động của vi sinh vật như vi khuẩn, nấm, tảo làm cho cấu trúc bị phá vỡ. Sau khi chuyển hóa bởi vi sinh vật, các thành phần có trong găng tay sẽ biến đổi thành nước, CO2 và sinh khối hữu cơ, giảm thiểu tác động có hại đến môi trường.