Tháng 11

Annoucements - 07 tháng 09

Lễ ký kết và khởi động dự án SAP S/4HANA

Lễ ký kết & Khởi động dự án Quản trị tổng thể doanh nghiệp SAP S/4HANA giữa S&S GLOVE & CITEK đã diễn ra thuận lợi và kết thúc thành công, tốt đẹp. Sự thành công của buổi lễ là cột mốc quan trọng khởi đầu cho sự phát triển của S&S GLOVE. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đại diện các công ty và bộ phận đã đến tham dự buổi lễ của chúng tôi. Sự hiện diện của quý vị và các bạn đã góp phần để buổi lễ ký kết được diễn ra thuận lợi. Ngoài ra, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những cá nhân và tập thể đã giúp đỡ, hỗ trợ chúng tôi trong công tác chuẩn bị và tổ chức chương trình.
Xem thêm