Group 5

Văn hóa & Môi trường làm việc

Chúng tôi hướng tới việc xây dựng môi trường làm việc năng động, đoàn kết tới những người nhân viên, nguồn tài nguyên quý giá nhất của SS GLOVE.

#Chính trực: Trung thực và có kỷ luật đạo đức vững vàng.
#Cam kết: Theo đuổi và xác định, nỗ lực hết mình để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, sứ mệnh và trách nhiệm của mình.
#Thích ứng: Thích ứng với những thay đổi của thế giới, hoàn cảnh sống, môi trường làm việc.
#Sáng tạo: Không ngừng áp dụng những ý tưởng độc đáo, những sáng kiến mới, hữu ích vào thực tế để phục vụ khách hàng.

Group 5@2x

Văn hóa

Group 5@2x

Môi trường làm việc

Cơ hội nghề nghiệp

Chào bạn…Bạn có muốn tham gia làm thành viên của gia đình SS Glove không?

Xin cảm ơn!