S&S Glove ký kết và triển khai SAP S/4HANA

Img 0227

Công Ty Cổ Phần S&S Glove triển khai SAP S/4HANA vào vận hành doanh nghiệp Ngày 17/2 vừa qua, lễ ký kết và triển khai Giải pháp Quản trị SAP S/4HANA trong hoạt động kinh doanh giữa Công ty Cổ phần S&S Glove và Công ty Cổ phần Công nghệ Citek đã diễn ra thành […]